TH TH
Call us : +66 75 203 303
Kohmook Trang, View on Map
 

ย้อนรอย เมืองพระยารัษฎาฯ เที่ยวทะเลตรัง ดำน้ำดูปะการัง
พักเกาะมุก รีสอร์ท 3วัน 2คืน
ราคาเริ่มต้นที่ 4,300.- /ท่าน (สำหรับ 8 ท่านขึ้นไป)
01 พ.ย. 2012 ถึง 30 เม.ย. 2013

วันแรก : ย้อนรอย เมืองพระยารัษฎาฯ พักเกาะมุกรีสอร์ท
 • มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับท่าน ณ จุดนัดพบในจังหวัดตรัง(สนามบิน, สถานีรถไฟ, สถานีขนส่ง)
 • นำท่านเดินทางสู่อำเภอกันตัง เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์ (คอซิมบี้ ณ ระนอง)
  บ้านพักของพระยารัษฏานุประดิษฐ์ ครั้นเป็นเจ้าเมืองตรังที่อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เป็นเรือนไม้แบบเก่า ทรงปั้นหยา
  สองชั้น สีฟ้า อยู่บนเนินท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติและแมกไม้เขียวชอุ่ม อยู่ในความดูแลของทายาทตระกูล คือ
  นายเบียนเจง ณ ระนอง บ้านหลังนี้ คือหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ควรรักษาไว้คู่เมืองตรัง จึงได้จัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงชีวิตและผลงานของท่านพระยารัษฏานุประดิษฐ์ หากใครได้มีโอกาสเดินทางมาที่อำเภอกันตังควรอย่างยิ่งที่จะต้องไปเยี่ยมเยือนพิพิธภัณฑ์พระยารัษฏาฯ เพราะที่นี่คือแหล่งเรียนรู้ที่น่าศึกษาอย่างยิ่ง สมกับที่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ทรงคุณค่าของ
  ชาวตรัง.
 • แวะรับประทานอาหารกลางวัน (1) ณ ร้านที่มีชื่อเสียงของอำเภอกันตัง ก่อนออกเดินทางสู่ท่าเรือควนตุ้งกู.
 • ถึงท่าเรือควนตุ้งกู ลงเรือออกเดินทางสู่เกาะมุก รีสอร์ท.
 • ถึงเกาะมุก รีสอร์ท พร้อมรับเครื่องดื่มเย็นๆ นำท่านเข้าห้องพักกับบรรยากาศท้องทะเลตรัง.
 • รับประทานอาหารเย็นรสชาติอร่อยๆ (2) ที่จัดเตรียมไว้สำหรับท่าน.
 • พักผ่อนตามอัธยาศัย.
วันที่สอง : ท่องทะเลตรัง พักเกาะมุกรีสอร์ท
 • รับประทานอาหารเช้า (3)
 • เตรียมความพร้อม สำหรับท่องทะเลตรัง ชมความงามตามธรรมชาติ โดยเฉพาะ “ถ้ำมรกต” Unseen Thailand ที่มีความงดงามตระการตา จากปากทางเข้าถ้ำโดยลอยตัวเข้าชมภายในถ้ำ ระยะทางประมาณ 80 เมตร จะเห็นแสงสะท้อนจากภายนอกสะท้อนกับน้ำทะเลภายในถ้ำทำให้น้ำเป็นสีเขียวมรกต เมื่อพ้นปากถ้ำอีกด้านหนึ่งจะเห็นหาดทรายสีขาวสะอาดล้อมรอบด้วยผาสูงชัน นั่งพักผ่อนและเก็บภาพประทับใจก่อนว่ายน้ำลอยคอกลับทางเดิมสู่ด้านนอก. หลังจากนั้นเดินทางไปสู่เกาะต่างๆ ในท้องทะเลตรัง พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน (4)
 • เดินทางกลับสู่ที่พัก เกาะมุก รีสอร์ท.
 • บริการอาหารเย็น (5) ที่จัดเตรียมไว้สำหรับท่านกับบรรยากาศริมทะเล.
 • พักผ่อนตามอัธยาศัย.
วันที่สาม : เกาะมุกรีสอร์ท – บ่อน้ำร้อนควนแคง - ตรัง
 • ตื่นแต่เช้าตรู่ มาส่องนกเงือกที่มีเฉพาะแหล่งป่าที่อุดมสมบูรณ์เท่านั้น.
 • รับประทานอาหารเช้า (6) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
 • หลังอาหารเช้า เดินชมบรรยากาศบริเวณรีสอร์ท เก็บภาพบรรยากาศความประทับใจ ก่อนเดินทางกลับ.
 • นำท่านเดินทางสู่ บ่อน้ำร้อนควนแคง น้ำในบ่ออุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 70องศาเซลเซียส ฟองพรายที่ผุด
  พลุ่งขึ้นมาเป็นครั้งคราวมีกลิ่นจางๆ ของกำมะถันแทรกขึ้นมาด้วย บริเวณโดยรอบบ่อน้ำร้อนมีการปรับสภาพภูมิทัศน์ให้
  ดูสวยงาม มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติบ่อน้ำร้อนที่เกิดในพื้นที่ป่าพรุ ซึ่งแปลกแตกต่างจากบ่อน้ำร้อนที่อื่นๆ หรือเลือกซื้อ
  ผลิตภัณฑ์นวดสปาได้ตามอัธยาศัย.
 • เดินทางถึงตัวเมืองตรังเลือกซื้อของฝาก ก่อนเดินทางกลับ.

อัตราค่าบริการ

 • ห้อง Sea View Bungalow (พัดลม) 4,300 บาท/พักคู่
 • ห้อง Pool Sea View Bungalow (แอร์) 6,000 บาท/พักคู่
 • ห้อง Mook Villa (แอร์) 6,000 บาท/พักคู่
 • สำหรับท่านที่ 3 พักที่นอนเสริม 3,500 บาท
 • เด็ก (3-11 ขวบ) ไม่ใช้ที่นอนเสริม 1,550 บาท

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวมรายการดังนี้

 • รถรับ-ส่ง สู่ท่าเรือควนตุ้งกู
 • เรือรับ-ส่งระหว่างท่าเรือควนตุ้งกู – เกาะมุกรีสอร์ท
 • รถนำเที่ยวตามโปรแกรม
 • กิจกรรมในทะเลตรัง ถ้ามรกต, เกาะกระดาน ดำน้ำตื้นดูปะการัง (ขึ้นกับสภาพอากาศในทะเล).
 • ที่พัก เกาะมุก รีสอร์ท 2 คืน
 • อาหาร 6 มื้อ ( เช้า 2 , กลางวัน 2 , เย็น 2 )
 • อุปกรณ์ดำน้ำ พร้อมชูชีพ

หมายเหตุ :

 • รายการเดินทางนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้คำนึงถึงประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ
 • ยืนยันการจองโดยโอนเงินเข้าบัญชี
  ธนาคารกรุงเทพฯ สาขาตรัง บัญชีออมทรัพย์
  ในนาม บจก. เกาะมุกรีสอร์ท
  เลขที่บัญชี 261-4-18877-5