TH TH
Call us : +66 75 203 303
Kohmook Trang, View on Map
 

เที่ยวถ้ำเลเขากอบ, ท่องทะเลตรัง พักเกาะมุก 3วัน 2คืน
ราคาเริ่มต้นที่ 3,450.- /ท่าน (สำหรับ 8 ท่านขึ้นไป)
01 พ.ย. 2012 ถึง 30 เมษายน 2013

วันแรก : เที่ยวถ้ำเลเขากอบ พัก เกาะมุกรีสอร์ท
 • มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับท่าน ณ จุดนัดพบในจังหวัดตรัง (สนามบินตรัง, สถานีรถไฟ, สถานีขนส่ง)
 • นำท่านเดินทางสู่ถ้ำเลเขากอบ สถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่เป็นที่นิยมของเมืองตรัง เป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ที่ทำให้เกิดธารน้ำไหลตลอดถ้ำบนแผ่นดิน มีลักษณะเป็นภูเขาผาหินสูงชันสลับซับซ้อน ไฮไลท์ของถ้ำเลเขากอบคือ จะมีช่วงที่เพดานถ้ำต่ำจนเกือบถึงระดับน้ำ ซึ่งนักท่องเที่ยวต้องนอนราบกับเรือ เพื่อไม่ให้ร่างกายโดนผนังถ้ำเป็นที่น่าตื่นเต้น ระทึกใจแก่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวถ้ำเลเขากอบเป็นอย่างมาก ภายใน
  ถ้ำมีหินงอกหินย้อย และมีชื่อเรียกต่างกัน คนพายเรือจะทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายข้อมูลให้นักท่องเที่ยวฟัง.
 • รับประทานอาหารกลางวัน (1) ณ ร้านอาหารพื้นเมือง.
 • นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือบ้านเกาะมุกด์ (ควนตุ้งกู) อ.กันตัง ลงเรือออกเดินทางสู่เกาะมุกรีสอร์ท.
 • ถึงเกาะมุกรีสอร์ท พร้อมรับเครื่องดื่มเย็นๆ นำท่านเข้าสู่ห้องพัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย.
 • รับประทานอาหารเย็น (2) ที่จัดเตรียมไว้สำหรับท่านกับบรรยากาศริมทะเล.
 • พักผ่อนตามอัธยาศัย...
วันที่สอง : ท่องทะเลตรัง พัก เกาะมุกรีสอร์ท
 • รับประทานอาหารเช้า (3)
 • เตรียมความพร้อม สำหรับท่องทะเลตรัง ชมความงามตามธรรมชาติ โดยเฉพาะ “ถ้ำมรกต” Unseen Thailand ที่มีความงดงามตระการตา จากปากทางเข้าถ้ำโดยลอยตัวเข้าชมภายในถ้ำ ระยะทางประมาณ 80 เมตร จะเห็นแสงสะท้อนจากภายนอกสะท้อนกับน้ำทะเลภายในถ้ำทำให้น้ำเป็นสีเขียวมรกต เมื่อพ้นปากถ้ำอีกด้านหนึ่งจะเห็นหาดทรายสีขาวสะอาดล้อมรอบด้วยผาสูงชัน นั่งพักผ่อนและเก็บภาพประทับใจก่อนว่ายน้ำลอยคอกลับทางเดิมสู่ด้านนอก. หลังจากนั้นเดินทางไปสู่เกาะต่างๆ ในท้องทะเลตรัง.
 • รับประทานอาหารกลางวัน (4) และดำน้ำดูปะการังตามเกาะต่างๆ
 • เดินทางกลับสู่เกาะมุกรีสอร์ท.
 • รับประทานอาหารเย็น (5) ที่จัดเตรียมไว้สำหรับท่านกับบรรยากาศริมทะเล.
 • พักผ่อนตามอัธยาศัย...
วันที่สาม : เดินทางกลับ
 • รับประทานอาหารเช้า (6) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
 • หลังอาหารเช้าออกเดินทางสู่ท่าเรือควนตุ้งกู เดินทางสู่ตัวเมืองตรัง.
 • เดินทางถึงตัวเมืองตรังเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย ก่อนออกเดินทางกลับ.

อัตราค่าบริการ (6 ท่านขึ้นไป)

 • ห้อง Garden View Bungalow (พัดลม) 4,550 บาท/พักคู่
 • ห้อง Sea View Bungalow (แอร์) 6,250 บาท/พักคู่
 • ห้อง Beach Front Bungalow (แอร์) 6,250 บาท/พักคู่
 • สำหรับท่านที่ 3 พักที่นอนเสริม 3,750 บาท
 • เด็ก (3-12 ขวบ) ไม่ใช้ที่นอนเสริม 1,700 บาท

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวมรายการดังนี้

 • รถรับ-ส่ง สู่ท่าเรือควนตุ้งกู
 • เรือรับ-ส่งระหว่างท่าเรือควนตุ้งกู – เกาะมุกรีสอร์ท
 • โปรแกรมทัวร์ ลอดถ้ำเลเขากอบ พร้อมอาหารกลางวัน
 • กิจกรรม ในทะเลตรัง เกาะกระดาน, ถ้ำมรกต, เกาะไหง ดำน้ำตื้นดูปะการัง (ขึ้นกับสภาพอากาศในทะเล)
 • ที่พัก เกาะมุก รีสอร์ท 2 คืน
 • อาหาร 6 มื้อ ( เช้า 2 , กลางวัน 2 , เย็น 2 )
 • อุปกรณ์ดำน้ำ พร้อมชูชีพ

หมายเหตุ :

 • รายการเดินทางนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้คำนึงถึงประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ
 • ยืนยันการจองโดยโอนเงินเข้าบัญชี
  ธนาคารกรุงเทพฯ สาขาตรัง บัญชีออมทรัพย์
  ในนาม บจก. เกาะมุกรีสอร์ท
  เลขที่บัญชี 261-4-18877-5