TH TH
Call us : +66 75 203 303
Kohmook Trang, View on Map
 

ท่องทะเลตรัง แวะบ่อน้ำร้อนควนแคง พักเกาะมุก 2วัน 1คืน
ราคาเริ่มต้นที่ 2,550.- /ท่าน (สำหรับ 8 ท่านขึ้นไป)
01 พ.ย. 2012 ถึง 30 เมษายน 2013

วันแรก : ท่องทะเลตรัง พัก เกาะมุกรีสอร์ท
 • มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับท่าน ณ จุดนัดพบในจังหวัดตรัง.(สนามบิน, สถานีรถไฟ, สถานีขนส่ง)
 • นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือบ้านเกาะมุกด์ (ควนตุ้งกู) อ.กันตัง ลงเรือออกเดินทางสู่เกาะมุกรีสอร์ท.
 • ถึงเกาะมุกรีสอร์ท พร้อมรับเครื่องดื่มเย็นๆ นำท่านเข้าสู่ห้องพัก เตรียมความพร้อม สำหรับ
  ท่องทะเลตรัง ชมความงามตามธรรมชาติ โดยเฉพาะ “ถ้ำมรกต” Unseen Thailand ที่มีความงดงามตระการตา จากปากทางเข้าถ้ำโดยลอยตัวเข้าชมภายในถ้ำ ระยะทางประมาณ 80 เมตร จะเห็นแสงสะท้อนจากภายนอกสะท้อนกับน้ำทะเลภายในถ้ำทำให้น้ำเป็นสีเขียวมรกต เมื่อพ้นปากถ้ำอีกด้านหนึ่งจะเห็นหาดทรายสีขาวสะอาดล้อมรอบด้วยผาสูงชัน นั่งพักผ่อนและเก็บภาพประทับใจก่อนว่ายน้ำลอยคอกลับทางเดิมสู่ด้านนอก. หลังจากนั้นเดินทางไปสู่เกาะต่างๆ ในท้องทะเลตรัง
 • รับประทานอาหารกลางวัน (1) และดำน้ำดูปะการังตามเกาะต่างๆ
 • เดินทางกลับสู่ เกาะมุกรีสอร์ท
 • รับประทานอาหารเย็น (2) ที่จัดเตรียมไว้สำหรับท่านกับบรรยากาศริมทะเล
 • พักผ่อนตามอัธยาศัย…….
วันที่สอง : เกาะมุกรีสอร์ท – ตรัง
 • รับประทานอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
 • หลังรับประทานอาหารเช้าเดินชม เก็บภาพบรรยากาศความประทับใจ ก่อนเดินทางกลับ.
 • แวะผ่อนคลายด้วยการแช่น้ำร้อน ที่บ่อน้ำร้อนควนแคง น้ำในบ่ออุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 70องศา
  เซลเซียส ฟองพรายที่ผุดพลุ่งขึ้นมาเป็นครั้งคราวมีกลิ่นจางๆ ของกำมะถันแทรกขึ้นมาด้วย บริเวณโดยรอบ
  บ่อน้ำร้อนมีการปรับสภาพภูมิทัศน์ให้ดูสวยงาม มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติบ่อน้ำร้อนที่เกิดในพื้นที่ป่าพรุ ซึ่งแปลก
  แตกต่างจากบ่อน้ำร้อนที่อื่นๆ เลือกซื้อผลิตภัณฑ์นวดสปา (มีส่วนผสมของน้ำร้อนจากบ่อน้ำร้อนเป็นหลัก)
  ได้ตามอัธยาศัย แวะซื้อของฝากเมืองตรังก่อนเดินทางกลับ.

อัตราค่าบริการ

 • ห้อง Sea View Bungalow (พัดลม) 2,550 บาท/พักคู่
 • ห้อง Pool Sea View Bungalow (แอร์) 3,400 บาท/พักคู่
 • ห้อง Mook Villa (แอร์) 3,400 บาท/พักคู่
 • สำหรับท่านที่ 3 พักที่นอนเสริม 2,150 บาท
 • เด็ก (อายุ 3-11 ขวบ) ไม่ใช้ที่นอนเสริม 1,000 บาท

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวมรายการดังนี้

 • รถรับ-ส่ง สู่ท่าเรือควนตุ้งกูู
 • เรือรับ-ส่งระหว่างท่าเรือควนตุ้งกู – เกาะมุกรีสอร์ท
 • ท่องทะเลตรัง พร้อมอุปกรณ์ดำน้ำตื้นดูปะการัง (ขึ้นกับสภาพอากาศในทะเล)
 • แวะชมบ่อน้ำร้อนควนแคง
 • ที่พัก เกาะมุกรีสอร์ท 1 คืน
 • อาหาร 3 มื้อ ( เช้า 1 , กลางวัน 1 , เย็น 1 )

หมายเหตุ :

 • รายการเดินทางนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้คำนึงถึงประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ
 • ยืนยันการจองโดยโอนเงินเข้าบัญชี
  ธนาคารกรุงเทพฯ สาขาตรัง บัญชีออมทรัพย์
  ในนาม บจก. เกาะมุกรีสอร์ท
  เลขที่บัญชี 261-4-18877-5